ถังขยะ Keep INถังบีบม็อบ

ถังขยะ อินคา
View Full-Size Image


ถังขยะ อินคาAsk a question about this product

รุ่น
รายละเอียด
ขนาดปากถัง
ความสูง /ความจุ
TC101H1 ถังขยะทรงกระบอก มีหูจับสแตนเลส
เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 ซม.
32 ซม./ 10 ลิตร
TC15 ถังขยะทรงเหลี่ยม
21*32
33 ซม./ 15 ลิตร
TC24 ถังขยะใส่ผ้าอนามัย
-
-
TC25 ถังขยะทรงถ้วย (มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 ซม.
36 ซม./ 25 ลิตร
TC30A ถังขยะทรงกลม (มีที่เขี่ยบุหรี่)
21*50
62 ซม./ 30 ลิตร
TC45A ถังขยะครึ่งวงกลม (มีที่เขี่ยบุหรี่)
23*28
77 ซม./ 44 ลิตร
TC45D ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิด-ปิด)
38*38
73 ซม./ 48 ลิตร
TC50N ถังขยะทรงเหลี่ยม (ฝาเจาะ)
38*38
78 ซม./ 50 ลิตร
TC50NS ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิด-ปิด)
38*38
78 ซม./ 50 ลิตร
TC50NSD ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิด-ปิด) 2 ด้าน
38*38
78 ซม./ 50 ลิตร
TC60 ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิด-ปิด)
32*32
90 ซม./ 60 ลิตร
TC60DL ถังขยะทรงเหลี่ยม (ฝาเป็นสามเหลี่ยม)
32*32
87 ซม./ 60 ลิตร
TC70N ถังขยะห้าเหลี่ยม (ฝาเจาะ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 46 ซม.
83 ซม./ 70 ลิตร
TC75 ถังขยะทรงกลม (มีประตูเปิด-ปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 ซม.
104 ซม./ 75 ลิตร
TC75FL ถังขยะทรงกลม (มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 ซม.
75 ซม./ 75 ลิตร
TC75L ถังขยะทรงกลม (มีฝาเจาะ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 37 ซม.
104 ซม./ 75 ลิตร
TC100DM ถังขยะทรงกลม (ไม่มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 39 ซม.
71 ซม. /100 ลิตร
TC100DM ถังขยะทรงกลม (มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม.
72 ซม./ 100 ลิตร
TC20B ถังขยะทรงกลม (ถังเบียร์)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 59 ซม.
78 วม./ 120 ลิตร
TC20N ถังขยะทรงกลม (ฝาเจาะ)
49*49
104 ซม./ 120 ลิตร
TC120NS ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิก-ปิด)
49*49
104 ซม./ 120 ลิตร
TC120R ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีล้อ)
38*39
93 ซม./ 120 ลิตร
TC120R/A ถังขยะทรงเหลี่ยม (แยกประกอบล้อ)
38*39
93 ซม./ 120 ลิตร
TC120RD ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีล้อ) มีช่องทิ้งขยะด้านบน
38*39
101 ซม./ 120 ลิตร
TC120RD/A ถังขยะทรงเหลี่ยม (แยกประกอบล้อ) มีช่องทิ้งขยะด้านบน
38*39
101 ซม./ 120 ลิตร
TC140B ถังขยะทรงถ้วย (ตะกร้า)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 66 ซม.
59 ซม./ 140 ลิตร
TC140N ถังขยะทรงเหลี่ยม (ฝาเจาะ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 52 ซม.
108 ซม./ 140 ลิตร
TC140NS ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีประตูเปิด-ปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 52 ซม.
108 ซม./ 140 ลิตร
TC150RD ถังขยะทรงกลม (มีล้อ.มีช่องทิ้งด้านบน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.
111 ซม./ 150 ลิตร
TC160 ถังขยะทรงกลม (มีประตูเปิด-ปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 ซม.
110 ซม./160 ลิตร
TC160L ถังขยะทรงกลม (ฝาเจาะ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 ซม.
109 ซม./ ลิตร
TC160FL ถังขยะทรงกลม (ไม่มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 ซม.
78 ซม./ 160 ลิตร
TC160P ถังขยะทรงกลม (มีฝาปิด)
-
160 ลิตร
TC160PFL H1 ถังขยะทรงกลม (มีฝาบิด,มีมือจับด้านบนฝา)
-
160 ลิตร
TC160PFL H3 ถังขยะทรงกลม (มีฝาปิด,มีมือจับสามด้าน)
-
160 ลิตร
TC200DM ถังขยะทรงกลม (ถังน้ำมันพลาสติก ไม่มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม.
90 ซม./ 200 ลิตร
TC200DM ถังขยะทรงกลม (ถังน้ำมันพลาสติก มีฝาปิด)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 56 ซม.
91 ซม./ 200 ลิตร
TC200R ถังขยะทรงกลม (มีล้อ)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 61 ซม.
105 ซม. / 200 ลิตร
TC200RD ถังขยะทรงกลม (มีล้อ,มีช่องทิ้งด้านบน)
เส้นผ่าศูนย์กลาง 61 ซม.
121 ซม./ 200 ลิตร
TC240R ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีล้อ)
49*54
108 ซม./ 240 ลิตร
TC240R/A ถังขยะทรงเหลี่ยม (แยกประกอบล้อ)
49*54
108 ซม./ 240 ลิตร
TC240RD ถังขยะทรงเหลี่ยม (มีล้อ,มีช่องทิ้งด้านบน)
49*54
119 ซม./ 240 ลิตร
TC240RD/A ถังขยะทรงเหลี่ยม (แยกประกอบล้อ,มีช่องทิ้งด้านบน)
49*54
119 ซม./ 240 ลิตร
ถังขยะที่เขี่ยบุหรี่ทรงกลมสแตนเลส 10*27 นิ้ว
-
ใบ
ถังขยะที่เขี่ยบุหรี่ทรงกลมสแตนเลส 10*27 นิ้ว
-
ใบ